Liên hệ trực tiếp:

Trường PTDTBT TH Xã Quan Thần Sán

Thôn Lao Chải - Xã Quan Thần Sán - Huyện Si Ma Cai - Tỉnh Lào Cai
917794223
lci-simacai-ptdtbtthxaquanthansan@edu.viettel.vn